De dødes dag

 

De dødes dag er en af vigtigste højtider i Mexico. De dødes dag er en kombination af ældgamle ritualer fra tiden før europæerne kom til Amerika om at mindes de døde og fejre livet smeltet sammen med den katolske Allehelgensdag.

Da de spanske erobrere koloniserede Mellemamerika og forbød enhver form for hedensk praksis, lykkedes det de indfødte at bevare denne gamle tradition ved at inkorporere den i den katolske Allehelgensdag. På den måde blev de dødes dag en højtid, der bygger på en sammensmeltning af ældgamle ritualer og den katolske helgendyrkelse.

De dødes dag er ikke en sørgelig begivenhed. Den er en livsbekræftende fest for de døde, hvis sjæle for et par dage kaldes tilbage til de levendes verden for at nyde alle de ting, de holdt af, da de var i live.

De dødes alter er en måde at hylde de afdøde i Mexico på. I de mexicanske hjem dækker man op med offerborde, der prydes med livretter og andre herligheder, som den afdøde satte særlig pris på. Ved disse offerborde findes der også ting, der hører denne højtid til, fx De dødes brød (pan de muertos), chokolade og sukkerkranier. Altrene laves også på offentlige steder, hvor man mindes nationale ikoner. Folk i Mexico laver også altrene for internationale stjerner som berømte skuespillere eller popstjerner.

Mexicanerne fejrer også de dødes dag på kirkegårde. Man dekorerer gravsteder og pynter med orange tagetes blomster, der er de dødes yndlingsblomst, som hjælper dem til at finde vej til de levendes verden. Meget ofte inviterer man også mariachi med til at spille musik ved familiens gravsted. Mariachi er et typisk mexicansk orkester, der spiller underholdningsmusik.

Overalt i Mexico kan man købe sukker- og chokoladekranier, hvor man i panden kan skrive sit eget navn eller navnet på en kær afdød. Brugen af skeletter er et vigtigt element i De Dødes Dag. Skeletter, der kan sprælle, og skeletter, der kan spises. Der findes alle mulige slags, store som små og lavet af forskellige materialer. En af de mest berømte skeletskulpturer er la Catrina. Figuren blev formentlig skabt af den mexicanske kunstner José Guadalupe Posada for at gøre grin med den præ-revolutionære mexicanske overklasse. La Catrina blev især populær under revolutionen, og senere blev den en af de dødes dags symboler. La Catrina er en tynd og høj dame i pæn kjole og med en stor hat.

De dødes dag fejrer man fra Allehelgensaften d. 31. oktober til Allesjælesdag d. 2. November.

I 2008 blev De Dødes Dag indskrevet på UNESCOs liste over immateriel kulturarv.

Den katolske kirke

 

Den katolske kirke er den største af de kristne kirker og verdens største trossamfund med ca. 1,2 milliarder troende. Den katolske Kirke ledes af paven. Han bor i Rom og er Roms biskop. Ifølge katolsk traditionen er paven er apostlen Peters efterfølger. Siden 2013 har Pave Jorge Mario Bergoglio fra Argentina være pave. Hans pavenavn er Frans.

Ordet katolsk kommer af det græske ord katholikos, der betyder almindelig, universel (egentlig dét, der gælder til alle tider), og det er sådan den katolske kirke ser dig selv: Den er grundlagt af Jesus Kristus og samler de kristne på tværs af nationer og sociale og politiske skel.

Selvom den katolske kirke på den måde er mangfoldig, gælder det ikke når det kommer til troen. Her skal der være enighed. En enighed, der symboliseres af paven. Som Sankt Peters efterfølger er han det synlige tegn på, at kirken ikke kun er én, fordi den bekender én Gud, men også fordi alle de troende udgør ét, universelt fælleskab.

Efter katolsk opfattelse er dette fællesskab en konkret virkelighed som holdes sammen af troen, det kirkelige sammenhold og enighed om hvad der er den rette katolske livsform og religiøse praksis. Derfor tager alle verdens katolske biskopper jævnligt på besøg i Rom, hvor de fortæller om deres situation i deres lokalområde og modtager råd, opmuntring og tilrettevisninger fra paven og hans rådgivere.

Når den katolske kirke opfatter sig selv som en verdenskirke har det ikke kun med biskopperne og paven i Rom at gøre. Det er også en måde at tænke og at leve på. Det kommer f.eks. til udtryk ved, at der i hver eneste messe ikke kun bliver bedt for de tilstedeværende og den lokale biskop, men også for paven og for hele verden.

Grundlaget for den katolske tro er Bibelen og traditionen. Ud over de såkaldt kanoniske skrifter, der er fælles for alle kristne, tager den katolske kirke også de såkaldte apokryfe skrifter med. Det er en række skrifter i Det gamle Testamente, som de protestantiske kirker har valgt fra. Bibelen er en bog, der kræver oversættelse for at blive forstået og det er her traditionen kommer ind i billedet.

Traditionen er blandt andet kirkens trosbekendelser, dens lære, sakramenterne, gudstjenesten og dens liturgi (det vil sige dens forløb), fromhedsformer og forbilleder, det vil sige helgener. Der er syv sakramenter: Dåb, nadver, bod, firmelse, ægtevielse, præstevielse og sygesalvelse.

Katolikker i Danmark

 

Den katolske kirke i Danmark – eller som dens officielle navn lyder: Den romersk-katolske kirke – var den første kristne kirke i Danmark og har sat sit præg på hele den danske kultur. På reformationstiden i 1500-tallet forlod danskerne den katolske kirke og blev protestanter, og det blev forbudt at være katolik. Med grundloven af 1849 og religionsfriheden blev det igen lovligt, og katolikkerne kunne igen dyrke deres religion frit.

I begyndelsen var der kun udlændinge og immigranter, der var katolikker, men efterhånden begyndte også danskere at konvertere. I dag er der 35.000 katolikker i Danmark, hvoraf ca. en tredjedel er født i udlandet, derfor kan en gudstjeneste i nogle katolske sogne i Danmark være flersproget. Der er en del tyske og polske præster i Danmark, fordi katolikkerne bor så spredt, at der ikke er danske katolske præster nok til de relativt mange sogne. Antallet er katolikker i Danmark har været stigende de senere år. Mest på grund af indvandrere, som kommer fra Polen og Vietnam.

Lederen af de 48 danske menigheder, samt den grønlandske og den færøske menighed er biskop Czeslaw Kozon, som kommer fra Polen. Sankt Agnars kirke i Bredgade i København er katolikkernes domkirke i Danmark.

Mexico

 

Mod nord har Mexico grænse til USA, mod syd til Guatemala og Belize, mod vest til Stillehavet og mod øst til den Mexicanske Golf og det Caribiske Hav.

Mexico er det spansk-talende land i verden, som har flest indbyggere (ca. 115 millioner) og har den næststørste befolkning i Latinamerika efter det portugisisk-talende Brasilien. Landet er overvejende romersk-katolsk (89 procent), med omkring 6 procent tilhørende forskellige protestantiske trosretninger, mens de resterende 5 procent enten tilhører andre mindre religioner eller ikke er tilknyttet en religion.

Her kan du læse mere om Mexico og de dødes dag:

 

Religion.dk

Den store danske

Nationalmuseet

Bog: Bettina Gram og Gitte Pedersen: Mexico, Gyldendal Undervisning 1998

 

Link til Opgaveark